Camper voor Sheltersuit

Bas Timmer, sociaal ondernemer en oprichter van de Stichting Sheltersuit, zal de komende maanden een ‘Sheltersuit Campertour’ door Europa maken. De camper is aangeboden door de Jongbloed Foundation.

Bas Timmer wil tijdens zijn reis zoveel mogelijk steden bezoeken waar daklozenproblematiek heerst. Tijdens deze bezoeken zal hij zijn bekroonde ‘Sheltersuit’ slaapzakken uitdelen aan daklozen. Doel van deze rondreis is om zoveel mogelijk bewustwording en betrokkenheid te creëren bij overheden, media en bedrijfsleven voor de daklozenproblematiek. Sheltersuit krijgt hiervoor bijzondere steun vanuit het bedrijfsleven, in het bijzonder Jongbloed Fiscaal Juristen uit Enschede. 

Bas start de reis per camper vanuit Enschede op woensdag 23 oktober a.s. en zal de eerste Sheltersuit pakken uitdelen in Dortmund, waarvan de Duitse zender ZDF verslag zal doen. De dagen daarna zullen respectievelijk Frankfurt en Neuenberg worden bezocht. In Neuenberg zal Bas Timmer door de Universiteit van Bayreuth, de ‘Vorbildpreis’ in ontvangst nemen, een prijs die hij ontvangt vanwege zijn sociaal ondernemerschap en zijn maatschappelijke bijdrage aan het daklozenprobleem in Europa. In alle steden die de Sheltersuit-camper bezoekt zullen vooraf de burgemeester, grote bedrijven en media worden aangeschreven, om zoveel mogelijk publiciteit en fondsen te genereren.

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan een programma, maar steden als Londen en Antwerpen staan zeker nog in het verschiet. Er is geen vaste termijn gesteld aan de Campertour; Sheltersuit gaat zo lang als mogelijk door met deze rondreis.

Terug naar het overzicht
»

2019 © - Jongbloed Foundation