Organisatie

De Jongbloed Foundation wil zoals gezegd bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen (en hun ouders) die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren. Om dat te kunnen bereiken hebben we de zaken goed geregeld.

Zo is de Jongbloed Foundation een officiële stichting die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat. Daarbij heeft de stichting een onafhankelijk, zelfstandig en professioneel bestuur. Ook al doet de naam wellicht anders vermoeden, de Jongbloed Foundation staat formeel en organisatorisch geheel los van Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en Jongbloed Accountants B.V. De Jongbloed Foundation heeft een zeer pragmatische en praktische inslag. De geformuleerde doelstelling ("het bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen...") staat altijd bij ons altijd bovenaan. We streven altijd naar maximale resultaten tegen minimale kosten. Bij alle initiatieven en projecten van de Jongbloed Foundation gelden deze uitgangspunten.

2019 © - Jongbloed Foundation